Geef tijd de tijd om op tijd te zijn.
- Steven Muls -