The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.

 

- Albert Einstein -

Over ons

De drijvende kracht achter de Neuro Interessegroep (NIG) is het bestuur. Zij organiseren alle activiteiten en nemen het beheer van de vzw waar. Het bestuur is momenteel samengesteld uit ergo- en kinesitherapeuten van verschillende revalidatie-settings in Vlaanderen. De invalshoek van andere disciplines zien wij als een verrijking van een multidisciplinair team. Dus iedereen is welkom. Deze diversiteit in achtergrond wordt bewust nagestreefd om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en een zo rijk mogelijke kweekvijver voor idee├źn te hebben.

Alle leden van het bestuur werken onbezoldigd en op vrijwillige basis. Werk je zelf in de neurorevalidatie en wil je je steentje bijdragen aan dit initiatief, aarzel niet om ons te contacteren. De inzet en medewerking van vrijwilligers is onmisbaar om deze vereniging actief en werkzaam te houden!

Onze missie

De NIG is een vereniging van paramedici voor paramedici, actief in de neurologische revalidatie in Vlaanderen. Zij heeft als doel de kennis over neurologische revalidatie bij paramedici en andere ge├»nteresseerden (medici, verpleegkundigen, ...) te vergroten. Door het organiseren van studiedagen, workshops, lezingen, ... wil zij gangbare methoden, nieuwe wetenschappelijke inzichten en bestaande trends in de neurologische revalidatie onder een zo groot mogelijk publiek verspreiden en iedereen in het  neurologische werkveld de kans geven een zo kwalitatief mogelijke aanpak uit te bouwen.

Het succes van de verschillende initiatieven die de NIG in de voorbije 25 jaar heeft georganiseerd, is het overrompelende bewijs dat deze vereniging een belangrijke en waardevolle rol te vervullen heeft in de Vlaamse neurologische revalidatie!

 

Historiek

De Vereniging voor Neurologische Revalidatie, ook Neuro Interessegroep of NIG genaamd, werd in 1990 opgericht door enkele therapeuten uit de neurologische revalidatie in Antwerpen en Leuven.

In 1991 besloten ze het initiatief onder te brengen in een vereniging zonder winstoogmerk. Door de publicatie van de oprichting in het Staatsblad op 07/11/1991 werd dit voornemen een feit en is sindsdien de Vereniging voor Neurologische Revalidatie juridisch een vzw.

Al bij het begin werd het doel van de NIG omschreven als: "kennis en interesse in de neurologische revalidatie bevorderen, door middel van het organiseren van lezingen en studiedagen. Verstrekken van informatie over cursussen en relevante literatuur en het stimuleren van wetenschappelijke activiteiten."

Kort na de oprichting werd de ploeg versterkt door therapeuten uit het Gentse UZ. Tot nu toe wordt er steeds getracht om therapeuten uit de grote Vlaamse revalidatiecentra in het bestuur te vertegenwoordigen. Het huidige bestuur bestaat uit therapeuten werkzaam in Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven.

Tot 2008 was de maatschappelijke zetel gevestigd in Gasthuisberg of Pellenberg. Momenteel is deze ondergebracht in het UZ Gent.